Projekt „Na swoim najlepiej II edycja” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

17.10.2012

Szczegóły

WYNIKI OCENY FORMALNEJ  KANDYDATÓW DO PROJEKTU „Na swoim najlepiej II edycja” – I TURA


W wyniku oceny formalnej dokumentacji rekrutacyjnej kandydatów do projektu dokonanej przez Komisję Rekrutacyjną nie zakwalifikowano formalnie kandydatów o następujących „Indywidualnych identyfikatorach”:1) LISTA KANDYDATÓW – KOBIETY – I TURA, NIEZAKWALIFIKOWANYCH – Z PRZYCZYN FORMALNYCH DO DALSZEGO ETAPU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO. (*.pdf)


2) LISTA KANDYDATÓW – MĘŻCZYŹNI – I TURA, NIEZAKWALIFIKOWANYCH – Z PRZYCZYN FORMALNYCH DO DALSZEGO ETAPU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO. (*.pdf)