Projekt „Na swoim najlepiej II edycja” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

12.12.2012

Szczegóły

    WYNIKI OCENY FORMALNEJ  KANDYDATÓW DO PROJEKTU „Na swoim najlepiej II edycja” – III TURA


W wyniku oceny formalnej dokumentacji rekrutacyjnej kandydatów do projektu dokonanej przez Komisję Rekrutacyjną nie zakwalifikowano formalnie kandydatów o następujących „Indywidualnych identyfikatorach”


 

LISTA KANDYDATÓW – KOBIETY – III TURA

NIEZAKWALIFIKOWANYCH – Z PRZYCZYN FORMALNYCH

DO DALSZEGO ETAPU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

L.p

Indywidualny identyfikator

1

30/NSN2/K/2012

2

33/NSN2/K/2012

 


LISTA KANDYDATÓW – MĘŻCZYŹNI – III TURA

NIEZAKWALIFIKOWANYCH – Z PRZYCZYN FORMALNYCH

DO DALSZEGO ETAPU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

L.p

Indywidualny identyfikator

1

36/NSN2/2012

2

37/NSN2/2012

3

38/NSN2/2012

4

41/NSN2/2012

5

44/NSN2/2012

6

45/NSN2/2012