Projekt „Na swoim najlepiej II edycja” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

27.12.2012

Szczegóły

 

WYNIKI OCENY FORMALNEJ  KANDYDATÓW DO PROJEKTU „Na swoim najlepiej II edycja” – IV TURA


W wyniku oceny formalnej dokumentacji rekrutacyjnej kandydatów do projektu dokonanej przez Komisję Rekrutacyjną nie zakwalifikowano formalnie kandydatów o następujących „Indywidualnych identyfikatorach”:

 

L.p

Indywidualny identyfikator

1

6/NSN2/K/2012