Projekt „Na swoim najlepiej II edycja” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

31.12.2012

Szczegóły

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ  KANDYDATÓW DO PROJEKTU
„Na swoim najlepiej II edycja” – IV TURA

 

LISTA PODSTAWOWA KANDYDATÓW –  KOBIETY – IV TURA
ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.
 

L.p

Indywidualny identyfikator

Uzyskane punkty

1

36/NSN2/K/2012

70,5

2

35/NSN2/K/2012

68,5


LISTA PODSTAWOWA KANDYDATÓW – MĘŻCZYŹNI – IV TURA
ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

L.p

Indywidualny identyfikator

Uzyskane punkty

1

48/NSN2/2012

82

2

38/NSN2/2012

78

3

49/NSN2/2012

78

4

41/NSN2/2012

76

5

46/NSN2/2012

69

 


 

LISTA REZERWOWA KANDYDATÓW – MĘŻCZYŹNI – IV TURA
PROJEKT - „NA SWOIM NAJLEPIEJ II EDYCJA”.

L.p

Indywidualny identyfikator

Uzyskane punkty

1

47/NSN2/2012

67,5