Projekt „Na swoim najlepiej II edycja” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

10.01.2013

Szczegóły

INFORMACJA O TERMINIE NABORU BIZNES PLANÓW !!!

DOTYCZY UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

W RAMACH

TURY I i II

(ZAINTERESOWANYM ZOSTANIE PRZEKAZANA INFORMACJA)

W związku z zakończeniem udzielania wsparcia szkoleniowo – doradczego, w dniu 08.01.2013 informujemy iż biznes plany należy składać w biurze Projektu:

 

Kielce, ul. Wesoła 51 (I piętro - pokój 127); telefon: (41) 34 07 297; 512 511 192

w nieprzekraczalnym terminie:

od 10.01.2013 do 24.01.2013

w godzinach 1000 – 1700, od poniedziałku do piątku

 

Biznes plany składa się w II jednobrzmiących egzemplarzach w teczkach zawieszkowych. W wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD/DVD.

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

Szczegółowe zasady/informacje określone są w dokumencie:

„Zasady składania biznes planów do oceny.

 

Informacji udziela również biuro projektu !


pdfZasady skladania_biznes planow do oceny.pdf