Projekt „Na swoim najlepiej II edycja” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

23.01.2013

Szczegóły

INFORMACJA O TERMINIE NABORU BIZNES PLANÓW !!!

DOTYCZY UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

W RAMACH

TURY III i IV

(ZAINTERESOWANYM ZOSTANIE PRZEKAZANA INFORMACJA)

W związku z zakończeniem udzielania wsparcia szkoleniowo – doradczego, w dniu 22.01.2013 informujemy iż  biznes plany należy składać w biurze Projektu:

 

Kielce, ul. Wesoła 51 (I piętro - pokój 127); telefon: (41) 34 07 297; 512 511 192

w nieprzekraczalnym terminie:

od 23.01.2013 do 06.02.2013

w godzinach  1000 – 1700, od poniedziałku do piątku

 

Biznes plany składa się w II jednobrzmiących egzemplarzach w teczkach zawieszkowych. W wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD/DVD.

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

 

Szczegółowe zasady/informacje określone są w dokumencie:

 pdfZasady składania biznes planów do oceny.

 

Informacji udziela również biuro projektu !