Projekt „Na swoim najlepiej II edycja” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

08.11.2012

Szczegóły

    WYNIKI OCENY FORMALNEJ  KANDYDATÓW DO PROJEKTU „Na swoim najlepiej II edycja” – II TURA


W wyniku oceny formalnej dokumentacji rekrutacyjnej kandydatów do projektu dokonanej przez Komisję Rekrutacyjną nie zakwalifikowano formalnie kandydatów o następujących „Indywidualnych identyfikatorach”:1) LISTA KANDYDATÓW – MĘŻCZYŹNI – II TURA, NIEZAKWALIFIKOWANYCH – Z PRZYCZYN FORMALNYCH DO DALSZEGO ETAPU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO. (*.pdf)