Projekt „Na swoim najlepiej II edycja” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

09.11.2012

Szczegóły

WYNIKI OCENY FORMALNEJ KANDYDATÓW DO PROJEKTU „Na swoim najlepiej II edycja” – II TURA

 

W wyniku oceny formalnej dokumentacji rekrutacyjnej kandydatów do projektu dokonanej przez Komisję Rekrutacyjną nie zakwalifikowano formalnie kandydatów o następujących „Indywidualnych identyfikatorach”:

 

1) LISTA KANDYDATÓW – KOBIETY – I TURA, NIEZAKWALIFIKOWANYCH – Z PRZYCZYN FORMALNYCH DO DALSZEGO ETAPU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO. (*.pdf)