Projekt „Na swoim najlepiej II edycja” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

18.02.2013

Szczegóły

lista rankingowa uczestników projektu „Na swoim najlepiej II edycja”

 wstępnie zakwalifikowanych do otrzymania dotacji !

 

Lp.

INDYWIDUALNY NUMER UCZESTNIKA PROJEKTU

UZYSKANA LICZBA PUNKTÓW

1

3/I-II/BP/2013

94,5

2

1/I-II/BP/2013

91

3

4/I-II/BP/2013

88

4

10/I-II/BP/2013

84,5

5

9/I-II/BP/2013

84

6

18/I-II/BP/2013

82,5

7

14/I-II/BP/2013

82

8

5/III/BP/2013

82

9

12/I-II/BP/2013

81,5

10

17/I-II/BP/2013

81

11

13/III/BP/2013

80,5

12

22/I-II/BP/2013

79,5

13

10/III/BP/2013

79,5

14

5/I-II/BP/2013

79

15

1/III/BP/2013

78,5

16

16/I-II/BP/2013

78,5

17

26/I-II/BP/2013

76,5

18

9/III/BP/2013

76

19

8/I-II/BP/2013

75

20

11/III/BP/2013

74,5

21

19/I-II/BP/2013

74

22

21/I-II/BP/2013

72

23

14/III/BP/2013

71,5

24

2/III/BP/2013

71

25

23/I-II/BP/2013

68,5

26

8/III/BP/2013

68,5

27

6/I-II/BP/2013

68

28

6/III/BP/2013

68

29

11/I-II/BP/2013

68

30

15/III/BP/2013

68

 

TRYB DALSZEGO POSTĘPOWANIA REGULUJE § 1, PKT. 18 i 19 „REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”.