Projekt „Na swoim najlepiej II edycja” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

18.02.2013

Szczegóły

lista rankingowa uczestników projektu „Na swoim najlepiej II edycja”

 wstępnie niezakwalifikowanych do otrzymania dotacji !

 

Lp.

INDYWIDUALNY NUMER UCZESTNIKA PROJEKTU

UZYSKANA LICZBA PUNKTÓW

1

27/I-II/BP/2013

66,5

2

7/I-II/BP/2013

66

3

4/III/BP/2013

63,5

4

3/III/BP/2013

63

5

20/I-II/BP/2013

63

6

12/III/BP/2013

60

7

13/I-II/BP/2013

59,5

8

2/I-II/BP/2013

59,5

9

7/III/BP/2013

59

10

25/I-II/BP/2013

57,5

11

15/I-II/BP/2013

56

12

24/I-II/BP/2013

55

  

ZGODNIE Z § 1, PKT. 14 i 15 „REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”:


14.      Uczestnik, którego biznesplan został odrzucony ma możliwość złożenia do Podkarpackiej Agencji Konsultingowo Doradczej Sp. z o. o wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu, wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień.

 

15.      Wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu powinien zostać złożony przez uczestnika projektu w formie pisemnej 5 dni od daty otrzymania informacji o odrzuceniu wniosku.