Projekt „Na swoim najlepiej II edycja” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

10.01.2013

Szczegóły

INFORMACJA O TERMINIE NABORU BIZNES PLANÓW !!!

DOTYCZY UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

W RAMACH

TURY I i II

(ZAINTERESOWANYM ZOSTANIE PRZEKAZANA INFORMACJA)

W związku z zakończeniem udzielania wsparcia szkoleniowo – doradczego, w dniu 08.01.2013 informujemy iż biznes plany należy składać w biurze Projektu:

 

Kielce, ul. Wesoła 51 (I piętro - pokój 127); telefon: (41) 34 07 297; 512 511 192

w nieprzekraczalnym terminie:

od 10.01.2013 do 24.01.2013

w godzinach 1000 – 1700, od poniedziałku do piątku

 

Biznes plany składa się w II jednobrzmiących egzemplarzach w teczkach zawieszkowych. W wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD/DVD.

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

Szczegółowe zasady/informacje określone są w dokumencie:

„Zasady składania biznes planów do oceny.

 

Informacji udziela również biuro projektu !


pdfZasady skladania_biznes planow do oceny.pdf31.12.2012

Szczegóły

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ  KANDYDATÓW DO PROJEKTU
„Na swoim najlepiej II edycja” – IV TURA

 

LISTA PODSTAWOWA KANDYDATÓW –  KOBIETY – IV TURA
ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.
 

L.p

Indywidualny identyfikator

Uzyskane punkty

1

36/NSN2/K/2012

70,5

2

35/NSN2/K/2012

68,5


LISTA PODSTAWOWA KANDYDATÓW – MĘŻCZYŹNI – IV TURA
ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

L.p

Indywidualny identyfikator

Uzyskane punkty

1

48/NSN2/2012

82

2

38/NSN2/2012

78

3

49/NSN2/2012

78

4

41/NSN2/2012

76

5

46/NSN2/2012

69

 


 

LISTA REZERWOWA KANDYDATÓW – MĘŻCZYŹNI – IV TURA
PROJEKT - „NA SWOIM NAJLEPIEJ II EDYCJA”.

L.p

Indywidualny identyfikator

Uzyskane punkty

1

47/NSN2/2012

67,5

27.12.2012

Szczegóły

 

WYNIKI OCENY FORMALNEJ  KANDYDATÓW DO PROJEKTU „Na swoim najlepiej II edycja” – IV TURA


W wyniku oceny formalnej dokumentacji rekrutacyjnej kandydatów do projektu dokonanej przez Komisję Rekrutacyjną nie zakwalifikowano formalnie kandydatów o następujących „Indywidualnych identyfikatorach”:

 

L.p

Indywidualny identyfikator

1

6/NSN2/K/2012

18.12.2012

Szczegóły

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ  KANDYDATÓW DO PROJEKTU „Na swoim najlepiej II edycja” – III TURA


LISTA PODSTAWOWA KANDYDATÓW – KOBIETY – III TURA
ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
 „Na swoim najlepiej II edycja”

 

L.p

Indywidualny identyfikator

Uzyskane punkty

1

34/NSN2/K/2012

81,5

2

32/NSN2/K/2012

81

3

31/NSN2/K/2012

76,5

4

28/NSN2/K/2012

75

5

29/NSN2/K/2012

NIE PODLEGAŁ OCENIE


 LISTA PODSTAWOWA KANDYDATÓW – MĘŻCZYŹNI – III TURA
ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Na swoim najlepiej II edycja”

 

L.p

Indywidualny identyfikator

Uzyskane punkty

1

40/NSN2/2012

90

2

13/NSN2/2012

89

3

43/NSN2/2012

81

4

42/NSN2/2012

78

5

34/NSN2/2012

77

6

39/NSN2/2012

75


 

LISTA KANDYDATÓW – MĘŻCZYŹNI – III TURA

NIEZAKWALIFIKOWANYCH – BRAK MINIMUM PUNKTOWEGO -  DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - „NA SWOIM NAJLEPIEJ II EDYCJA”

 

L.p

Indywidualny identyfikator

Uzyskane punkty

1

35/NSN2/2012

40

 


12.12.2012

Szczegóły

    WYNIKI OCENY FORMALNEJ  KANDYDATÓW DO PROJEKTU „Na swoim najlepiej II edycja” – III TURA


W wyniku oceny formalnej dokumentacji rekrutacyjnej kandydatów do projektu dokonanej przez Komisję Rekrutacyjną nie zakwalifikowano formalnie kandydatów o następujących „Indywidualnych identyfikatorach”


 

LISTA KANDYDATÓW – KOBIETY – III TURA

NIEZAKWALIFIKOWANYCH – Z PRZYCZYN FORMALNYCH

DO DALSZEGO ETAPU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

L.p

Indywidualny identyfikator

1

30/NSN2/K/2012

2

33/NSN2/K/2012

 


LISTA KANDYDATÓW – MĘŻCZYŹNI – III TURA

NIEZAKWALIFIKOWANYCH – Z PRZYCZYN FORMALNYCH

DO DALSZEGO ETAPU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

L.p

Indywidualny identyfikator

1

36/NSN2/2012

2

37/NSN2/2012

3

38/NSN2/2012

4

41/NSN2/2012

5

44/NSN2/2012

6

45/NSN2/2012